آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکینگ قوی ترین شرکت ها و کارخانه ها

در این فیلم فهرست قوی ترین و معتبر ترین کارخانه ها و شرکت ها را از نظر ارزش آنها میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ ارزشمند ترین شرکت های جهان

در این کلیپ رنکینگ ارزشمند ترین شرکت های دنیا را به ترتیب میبینیم.