دانستنی های آماری:رنکینگ قدرتمند ترین افراد کره زمین

در این فیلم بر اساس پارامتر های مشخصی رنکینگ پرقدرت ترین افراد زمین مشخص شده است.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …