آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ ارزشمند ترین شرکت های جهان

در این کلیپ رنکینگ ارزشمند ترین شرکت های دنیا را به ترتیب میبینیم.