آخرین خبرها

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگترین کاراکتر های بازی پوکمن

در این کلیپ اندازه کاراکتر ها بازی پوکر من را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …