دانستنی های آماری:بیشترین هواپیمای جنگی در دنیا متعلق به کدام کشور است.

در این فیلم میبینیم که در دنیا کدام کشور نیروی هوایی قدرتمند تری دارد.

دکمه بازگشت به بالا