دانستنی های آماری:آشنایی با تاریخچه ویندوز های مایکروسافت از گذشته تا کنون

در این کلیپ ویندوز های ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت را میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:رنکینگ بزرگ ترین کشتی ها و ناو های ساخته شده از گذشته تا کنون

در این کلیپ رنکینگ بزرگترین کشتی ها و ناو هایی که ساخته شده اند را …