آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:کامیون های حامل ماشین های سواری و اتفاقات جاده ای

در این فیلم حوادث جاده ای را برای کامیون ها میبینیم که در اثر لغزنده بودن جاده رخ میدهد.

حتما ببینید

ea0db8fb6261ab3f995edc6d987962fc

046a6a6f7b88366e1629b49b2780a1f8