حوادث و اتفاقات:کامیون های حامل ماشین های سواری و اتفاقات جاده ای

در این فیلم حوادث جاده ای را برای کامیون ها میبینیم که در اثر لغزنده بودن جاده رخ میدهد.

حتما ببینید

حوادث و اتفاقات: اتفاقات جالبی که برای کامیونت ها و اتوبوس ها رخ میدهد.

در این فیلم مجموعه ای از حوادث را که برای وسایل نقلیه رخ میدهد و …