آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:هنر های ابزار موتوری و اجسامی که با آنها ساخته میشود.

در این فیلم میبینیم با اره موتوری چگونه حیوانات شبیه سازی میشود.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …