حوادث و اتفاقات:هنر های ابزار موتوری و اجسامی که با آنها ساخته میشود.

در این فیلم میبینیم با اره موتوری چگونه حیوانات شبیه سازی میشود.

دکمه بازگشت به بالا