حوادث و اتفاقات:ماشین ها و وانت های قدرتمندی که در شرایط سخت سربلند بوده اند

در این فیلم مقداری از توانایی های ماشین ها و وانت ها را میبینیم که چگونه در شرایط سخت به مسیر خود ادامه میدهند.

دکمه بازگشت به بالا