آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:ماشین آلاتی که شاید فکر نمیکردیم وجود داشته باشند

در این فیلم ماشین آلاتی را میبینیم که برای در آوردن درخت از ریشه به کار میروند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …