حوادث و اتفاقات:ماشین آلاتی که شاید فکر نمیکردیم وجود داشته باشند

در این فیلم ماشین آلاتی را میبینیم که برای در آوردن درخت از ریشه به کار میروند.

دکمه بازگشت به بالا