حوادث و اتفاقات:قطع کردن یک درخت غول پیکر

در این فیلم نحوه قطع کردن یک درخت غول پیکر و الزامات آن را میبینیم.

حتما ببینید

حوادث و اتفاقات:حوادث و اتفاقات عجیب و غیر منتظره برای وسایل نقلیه

در این فیلم مجموعه ای از حوادث و اتفاقات و تصادفاتی را میبینیم که برای …