حوادث و اتفاقات:قطع کردن یک درخت غول پیکر

در این فیلم نحوه قطع کردن یک درخت غول پیکر و الزامات آن را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا