آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:قدرت کامیون های قدیمی در عبور از راه های خراب

در این فیلم مجموعه ای از اتفاقاتی که برای کامیون ها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …