حوادث و اتفاقات:قدرت کامیون های قدیمی در عبور از راه های خراب

در این فیلم مجموعه ای از اتفاقاتی که برای کامیون ها رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا