آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:قدرت ماشین های بزرگ در مسیر های سخت و عبور کردن از آنها

در این فیلم میبینیم چگونه ماشین های بززرگ و تریلی ها از مسیر های سخت و تقریبا غیر ممکن عبور میکنند.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …