آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:حوادث و تصادفتی که به خاطر بی دقتی رخ میدهد.

در این فیلم مجموعه ای از تصادفاتی را میبینیم که در خیابان ها رخ میدهد.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …