حوادث و اتفاقات:حوادث و تصادفاتی که برای کامیون ها رخ داده است

در این فیلم مجموعه ای از حوادثی را که برای ماشین های سنگین رخ داده است را میببینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …