حوادث و اتفاقات:حوادث و اتفاقات عجیب و غیر منتظره برای وسایل نقلیه

در این فیلم مجموعه ای از حوادث و اتفاقات و تصادفاتی را میبینیم که برای وسایل نقلیه و هواپیماها رخ میدهد.

دکمه بازگشت به بالا