آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:حوادث و اتفاقاتی که ناخواسته در رانندگی رخ میدهد

در این فیلم اتفاقاتی را که در رانندگی به صورت ناخواسته رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …