حوادث و اتفاقات:حوادثی که در پرواز های هواپیماها و بالگرد ها رخ میدهد

در این فیلم اتفاقات و حوادثی که برای هواپیماها و بالگرد ها رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا