آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:حوادثی که در پرواز های هواپیماها و بالگرد ها رخ میدهد

در این فیلم اتفاقات و حوادثی که برای هواپیماها و بالگرد ها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

ea0db8fb6261ab3f995edc6d987962fc

046a6a6f7b88366e1629b49b2780a1f8