حوادث و اتفاقات:حوادثی که برای کشتی ها و در بندر ها رخ داده است

در این فیلم اتفاقاتی که در بندر ها برای کشتی ها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …