حوادث و اتفاقات:حوادثی که برای کشتی ها و در بندر ها رخ داده است

در این فیلم اتفاقاتی که در بندر ها برای کشتی ها رخ داده است را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا