آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:توانایی های ماشین های سنگین و بیل های مکانیکی

در این فیلم تعدادی از توانایی های ماشین های سنگین و بیل های مکانیکی را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …