حوادث و اتفاقات:برش و تبدیل درشت به قطعات کوچکتر با دستگاه های برقی

در این فیلم مراحل تبدیل درخت به تخته های چوب را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا