حوادث و اتفاقات:اتفاقات و حوادثی که برای هواپیما ها رخ داده است

در این کلیپ تعدادی از حوادثی که برای هواپیماها رخ داده است را میبینیم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …