آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:اتفاقات و حوادثی عجیب که انتظار آنها را نداریم

در این فیلم مجموعه حوادث و اتفاقاتی را میبینیم که در زمین و دریا رخ میدهد و بسیار جالب است.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …