آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:اتفاقات ناخواسته ای که در خیابان ها برای ماشین ها رخ میدهد

در این فیلم مجموعه ای از حوادث را که برای وسایل نقلیه رخ میدهد و برای ما عجیب هستند را میبینیم.

حتما ببینید

ea0db8fb6261ab3f995edc6d987962fc

046a6a6f7b88366e1629b49b2780a1f8