حوادث و اتفاقات:اتفاقات ناخواسته ای که در خیابان ها برای ماشین ها رخ میدهد

در این فیلم مجموعه ای از حوادث را که برای وسایل نقلیه رخ میدهد و برای ما عجیب هستند را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا