آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:آشنایی با اره های موتوری بزرگ و تبر هایبزرگ در صنعت چوب

در این فیلم با تعدادی از ابزاری که در صنعت چوب کاربرد دارند آشنا میشویم.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …