حوادث و اتفاقات:آشنایی با اره های موتوری بزرگ و تبر هایبزرگ در صنعت چوب

در این فیلم با تعدادی از ابزاری که در صنعت چوب کاربرد دارند آشنا میشویم.

دکمه بازگشت به بالا