آخرین خبرها

حوادث و اتفاقات:آتش سوزی درختان بزرگ در جنگل ها و قطع کردن آنها

در این فیلم آتش سوزی در جنگل را میبینیم همچنین قطع کردن درختان را با اره موتوری.

حتما ببینید

اتفاقات و حوادث:فرود های ناموفق هواپیما ها و بالگرد ها

در این فیلم چند نمونه از فرود هایی که توسط هواپیماها و بالگرد ها با …