حوادث و اتفاقات:آتش سوزی درختان بزرگ در جنگل ها و قطع کردن آنها

در این فیلم آتش سوزی در جنگل را میبینیم همچنین قطع کردن درختان را با اره موتوری.

دکمه بازگشت به بالا