آخرین خبرها

جواب کتاب کار انگلیسی هفتم درس اول: my name

حل تمرین کتابکار زبان هفتم|درس اول:my name

Reading

١ــ اسامی کوچک را در متن زیر پیدا کنید و دور آنها خط بکشید.

عکس:

.Akram and Kimia are sisters. They go to Mahan School in Kerman

.They like their school. They have many friends

                .Akram s best friend is Mana and Kimia s best friend is Aram

.Akram s English teacher is Mrs

.Makani and Kimia s English teacher is Mrs.Kamali

  .They are both very happy at school

 

٢ــ نامهایی را که در بین اعضای خانواده، بستگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.

(برعهده ی دانش آموز است)

 

٣ــ خانوادهای به تازگی صاحب دو فرزند دیگر شدهاند، یک پسر و یک دختر. به آنها در انتخاب اسامی کوچک نوزادانشان کمک کنید و اسم موردنظر را به هریک از موارد زیر وصل نمایید.

Baby girl name:

Azar-Maryam-Kamand-Masoomeh-Kimia-Azita-Kiana-Mahsa

Baby boy name:

Ali-Mohsen-Ahmad-Kamand-Mohammad-Kamran-Amir-Kaveh-Mahdi-Alireza-Mahmood

۴ــ با نوشتن نام و نام خانوادگی و نام مدرسه خود، کارت شناسایی زیر را تکمیل کنید.

(برعهده ی دانش اموز)

 

۵ـ نام و نام خانوادگی سه نفر از افرادی را که میشناسید، بنویسید.

(برعهده ی دانش اموز)

 

٦ــ اسامی کوچک این شهدای گران قدر را بنویسید.

Shahid Morteza Motahari

Shahid Mohammad Ali Rajaei

Shahid Majid Shahriari

حتما ببینید

جواب کتاب کار انگلیسی نهم درس چهارم:Services

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس چهارم:Services 1- گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. (جواب درست …