جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 99 به سوی پاکی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 99

به نظر شما، آیا کسی که ما انسان‌ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده است؟

بله، خدایی که ما را آفریده می‌داند که چه چیزی برای ما خوب و چه چیزی برای ما بد است و ما به چه چیزی نیاز داریم از این رو کتاب آسمانی قرآن را توسط پیامبر (ص) برای هدایت و راهنمایی ما فرستاد و در آن توضیح داده که چه کارهایی برای داشتن زندگی سعادتمندانه باید انجام داد.

دکمه بازگشت به بالا