جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 86 برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 86

با توجه به آیات ذیل که ویژگی‌های مومنان را ذکر کرده است، بگویید هر آیه به کدام قسمت داستان اشاره دارد؟

  • دیگران را بر خویش ترجیح می‌دهند هر چند خود نیازمند باشند: کمک کردن به پیرمرد
  • هرگز به نیکی راستین دست نمی‌یابید مگر آن‌که از آن‌چه دوست دارید انفاق کنید: دادن گردنبند ارزشمند به پیرمرد
  • هرکس کار نیکی کند بهتر از آن پاداش می‌گیرد: بازگشت گردنبند به حضرت زهرا (س)
دکمه بازگشت به بالا