جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 83 برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 83

به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه سلام الله علیها خشنود و با خشم ایشان، خشمگین می‌شود؟ درباره این موضوع با هم‌کلاسی هایتان صحبت کنید.

بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص): خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد، خداوند با خشنودی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا