جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 81 برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 81

به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن دوران مایه ننگ بود، خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرزند دختر عطا کرد؟

خداوند در آن زمان که داشتن دختر مایه ننگ بود و زن بی ارزش تلقی می‌شد به یهترین بنده خود دختر عطا کرد تا این رسم غلط از بین برود زیرا به گفته پیامبر صلی الله علیه و آله دخترشان مایه خیر و برکت و شادی در زندگیشان بود.

دکمه بازگشت به بالا