جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 75 اسوه فداکاری و عدالت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 75

به نظر شما چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد؟

امیرالمومنین به حق الناس اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و از دیدگاه ایشان میان حق الناس و حق الله (مثل نماز و روزه و ..) ارتباط برقرار است و زمانی حق الله قبول است که حق الناس رعایت شود.

دکمه بازگشت به بالا