آخرین خبرها

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 62 پیامبر رحمت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 62

به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟

انسان با حفظ ارزش خود و کوچک نکردن خود در نزد دیگران و همچنین درخواست نکردن کارهایی از دیگران که وظیفه خودش است می‌تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

حتما ببینید

جواب پیام های آسمان نهم صفحه 18 تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 18 1- راه‌های شناخت صفات خداوند را …