جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 62 پیامبر رحمت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 62

به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟

انسان با حفظ ارزش خود و کوچک نکردن خود در نزد دیگران و همچنین درخواست نکردن کارهایی از دیگران که وظیفه خودش است می‌تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

دکمه بازگشت به بالا