جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 50 عبور آسان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 50

ما چگونه می‌توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم؟

با کمک کردن به آن‌ها و احترام گذاشتن به آن‌ها و تصمیماتشان می‌توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم.

دکمه بازگشت به بالا