جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 26 استعانت از خدا

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 26

به نظر شما، بهلول از این درخواست‌ها چه منظوری داشت؟

می‌خواست به هارون بفهماند که قدرت هارون در برابر قدرت خدا هیچ است و نمی‌تواند ادعایی داشته باشد زیرا هارون حتی نتواست خواسته‌های کوچک بهلول را برآروده کند.

دکمه بازگشت به بالا