جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 23 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 23

الهی یاریمان کن تا بتوانیم تمام نعمت‌هایی که به ما عطا کردی را در راه درست و در راه خدمت به تو صرف کنیم.

دکمه بازگشت به بالا