آخرین خبرها

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 23 بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: الهی صفحه 23

الهی یاریمان کن تا بتوانیم تمام نعمت‌هایی که به ما عطا کردی را در راه درست و در راه خدمت به تو صرف کنیم.

حتما ببینید

جواب پیام های آسمان نهم صفحه 18 تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 18 1- راه‌های شناخت صفات خداوند را …