آخرین خبرها

جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 143 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 143

با توجه به شعر بگویید دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر می‌گذارند؟

رفتار و اخلاق همنشین در انسان اثر می‌گذارد اگر همنشین خوب باشد تاثیر مثبت و اگر بد باشد تاثیر منفی می‌گذارد به همین دلیل انتخاب همنشین بسیار مهم است به طوری که در احادیث بسیار به آن تاکید شده است.

حتما ببینید

جواب پیام های آسمان نهم صفحه 18 تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 18 1- راه‌های شناخت صفات خداوند را …