جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 143 کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 143

با توجه به شعر بگویید دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر می‌گذارند؟

رفتار و اخلاق همنشین در انسان اثر می‌گذارد اگر همنشین خوب باشد تاثیر مثبت و اگر بد باشد تاثیر منفی می‌گذارد به همین دلیل انتخاب همنشین بسیار مهم است به طوری که در احادیث بسیار به آن تاکید شده است.

دکمه بازگشت به بالا