جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 137 بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 137

درباره این حدیث ارزشمند در کلاس گفت و گو کنید و توضیح دهید جابه‌جایی در مراحل کسب دانش چه نتایجی به همراه دارد؟

مرحله اول سکوت است در این مرحله باید هنگامی که استاد علمی را می‌آموزد سکوت کرد.

مرحله دوم گوش فرا دادن است که در این مرحله باید همزمان با سکوت به سخنان استاد گوش فرا داد تا مراحل یادگیری انجام شود.

مرحله سوم به خاطر سپردن تمام سخنان استاد هنگام علم آموزی است.

مرحله چهارم بعد از به خاطر سپردن عملی کردن آنان است.

و مرحله آخر یا پنجم که مهم‌ترین مرحله است یادگیری علم به دیگران است.

و اگر هر یک از این مراحل جا به جا شود ما را از رسیدن به هدف و یادگیری علم دور می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا