جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 136 بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 136

به این روایات که از رسول اکرم و امیرمومنان علیهما السّلام به دست ما رسیده است توجه کنید و آن‌ها را به موضوع مرتبط با آن وصل کنید.

  1. فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است: علم آموزی برای همه
  2. در برابر کسی که از او علم می‌آموزید، فروتن باشید: تواضع نسبت به معلم
  3. علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر: ثروت واقعی
  4. آنان که اهل علم و دانش‌اند حتی پس از مرگشان زنده‌اند: زندگی همیشگی
دکمه بازگشت به بالا