جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 135 بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 135

به نظر شما چرا پیامبر اکرم در مسجد، هم‌نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند؟

زیرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را برای آموزش مردم فرستاده بود و پیامبر با این کار خود ارزش علم در دین اسلام را نشان دادند.

دکمه بازگشت به بالا