جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 128 نشان عزت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 128

با دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید و نمونه‌های دیگری از این مراقبت‌های عاقلانه را بیان کنید.

  • خواندن نماز برای دوری از شیطان
  • محافظت از مواد غذایی برای مسموم نشدن
  • داشتن حجاب برای دوری از آزار و اذیت
  • رفتن به حمام و رعایت بهداشت برای دوری از بیماری‌ها
دکمه بازگشت به بالا