جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 123 نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 123

1- نماز جمعه چگونه خوانده می‌شود؟

نماز جمعه دو رکعت است:

رکعت اول: بعد از تکبیره الاحرام امام جمعه 1- نیت می‌کنیم 2- الله اکبر می‌گوییم 3- امام جمعه حمد و سوره می‌خواند و ما سکوت می‌کنیم 4- قنوت می‌خوانیم 5- به رکوع می‌رویم 6- دو سجده می‌کنیم و برمی‌خیزیم.

رکعت دوم: 1- امام جمعه حمد و سوره را می‌خواند و ما سکوت می‌کنیم 2- به رکوع می‌رویم 3- برخیزیم و قنوت می‌خوانیم 4- دو سجده را به جا می‌آوریم 5- تشهد و سلام می‌گوییم و نماز را تمام می‌کنیم.

2- در نماز جماعت ماموم باید غیر از حمد و سوره همه قسمت‌های نماز را خودش بخواند.

3- شیوه انجام غسل را توضیح دهید.

1- نیت 2- شستن کامل سر و گردن 3- شستن کامل طرف راست بدن 4- شستن کامل طرف چپ بدن 

دکمه بازگشت به بالا