جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 118 نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 118

به نظر شما برگزاری نماز به صورت جماعت، چه فایده‌های دیگری می‌تواند داشته باشد؟

وحدت و انسجام بین مسلمانان، اطلاع از احوال یکدیگر، بدست آوردن اطلاعات درباره احکام دینی و…

دکمه بازگشت به بالا