جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 114 ستون دین

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 114

1- ارکان نماز چندتاست؟ به ترتیب آن‌ها را نام ببرید.

پنج تا؛ نیت، قیام، تکبیره الاحرام، رکوع، سجود

2- کسی که به نمازهای پنج‌گانه‌اش اهمیت دهد و آن‌ها را اول بخواند، پاداشی خواهد داشت؟

پیامبر (ص) می‌فرمایند: خداوند قول داده در روزی که او را ملاقات می‌کند آن شخص را به بهشت ببرد.

3- فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می‌گویند؟

ای نمازگزار؛ اگر می‌دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته‌ای و با چه کسی مناجات می‌کنی، هرگز نماز را رها نمی‌کردی.

دکمه بازگشت به بالا