جواب پیام های آسمان هفتم صفحه 104 به سوی پاکی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 104

گزینه‌های درست را با علامت‌های مناسب نشان دهید.

1- اگر بدن ما با ادرار آلوده شد، کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیم. نادرست

2- ظرف نجس با دوبار آب قلیل ریختن پاک نمی‌شود. درست

3- اگر کف پای ما نجس شده باشد، با راه رفتن روی موکت یا فرش پاک نمی‌شود. درست

4- ظرفی را که سگ لیسیده است با دوبار شستن پاک می‌شود. نادرست

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 104

1- اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می‌توان آن را تطهیر کرد؟

اول نجاست را برطرف می‌کنیم سپس آن را زیرآب یا داخل آب جاری فرو می‌بریم و می‌شوییم به طوری که آب به تمام نقاط نجس را برسد.

2- زمین، چه چیزهایی را می‌تواند پاک کند؟

زمین یکی از مطهرات است که کف پا یا کفشی که نجس شده را پاک می‌کند البته به سه شرط:

  1. خود زمین پاک باشد
  2. زمین خشک باشد
  3. عین نجاست، با راه رفتن کاملا برطرف شود.

3- برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده‌اند، ابتدا چه باید کرد؟

اول نجاست را برطرف می‌کنیم سپس آن را زیرآب یا داخل آب جاری فرو می‌بریم و می‌شوییم به طوری که آب به تمام نقاط نجس را برسد.

دکمه بازگشت به بالا