جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 96 اوّلین بانوی مسلمان

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 96

حضرت خدیجه_سلام الله علیها_ چه ویژگی‌هایی داشت که پیامبر او را آن قدر دوست داشت؟

مادرِ فداکار و شایسته‌ای بود که دخترش فاطمه را با وجود رنج و سختی زیاد بزرگ کرد.

وقتی که یاران پیامبر اندک بودند، ایشان بهترین یار و یاور پیامبر بود.

وقتی که پیامبر و یارانش در رنج و سختی زندگی می‌کردند با ثروت خود از ایشان حمایت می‌کرد.

صبور و مهربان بود و تمام ثروتش را در راه خدای یکتا و پیامبر خرج کرد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بگرد و پیدا کن صفحه 96

در این جدول، کلمه‌هایی قرار داده شده است. از بین آن‌ها چهار کلمه را انتخاب کنید و بگویید ارتباط آن با داستان «اولّین بانوی مسلمان» چیست.

فداکار: حضرت خدیجه (س) بانوی فداکاری بود که تمام ثروتش را در راه خدا و پیامبر خرج کرد.

کعبه: وقتی پیامبر (ص) در کنار کعبه نماز می‌خواندند حضرت خدیجه (س) و حضرت علی (ع) پشت ایشان نماز می‌خواندند.

فاطمه: خداوند به پیامبر (ص) و حضرت خدیجه (س) دختری هدیه کرد که نام آن را فاطمه گذاشتند.

پیامبر: پیامبر (ص) برا راز و نیاز و عبادت با خدا به غار حرا در کوه نور می‌رفت و گاهی حضرت خدیجه (س) با پیامبر (ص) همراه می‌شد.

 

 

دکمه بازگشت به بالا