آخرین خبرها

جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 86 روزی برای همه بچه‌ها

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 86 

به نظر شما میان درس و مفهوم این آیه چه ارتباطی وجود دارد؟

 با ظهور امام زمان _عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه_ عدالت در جهان فراگیر می‌شود و ظلم و ستم و باطل از بین می‌رود. مردم با آرامش زندگی می‌کنند این آیه هم این وعده را حتمی دانسته است.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: دعا کنیم صفحه 86

برای زیبا‌تر شدن جهان چه آرزوهایی دارید؟

آرزو می‌کنم هیچ جنگی در جهان وجود نداشته باشد و همه با آرامش زندگی کنند. هیچ ظلمی نباشد و هیچ فاصله و تفاوتی بین فقیر و ثروتمند نباشد.

برای رسیدن به این آرزوها چه دعایی می‌کنید؟

ظهور آقا امام زمان _عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه_

برای آمدن این روز دعا کردن کافی است؟ یا باید..

برای ظهور امام علاوه بر دعا باید شرایط ظهور را مهیا کنیم.

 

 

حتما ببینید

جواب هدیه های آسمان ششم صفحه 17 بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست …