جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 81 کمک به پدر و مادر

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 81

آیه را بخوانید و درباره آن با دوستانتان گفت و گو کنید.

انتخاب دوست بر رفتار و اخلاق فرد تاثیر دارد و اگر همنشین و دوست ناشایست باشد ممکن است فرد به خطا برود.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: با خانواده صفحه 81

شما نیز با کمک پدر و مادر، جمله‌ای زیبا درباره دوستی پیدا کنید و با خطّ خوش بنویسید.

دوست خوب موجب شادمانی در دنیا و آخرت است.

دکمه بازگشت به بالا