جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 80 دوست خوب

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 80

در گروه‌های دو نفره به این سوال‌ها پاسخ دهید.

تو از دوستت چه انتظاری داری؟

من از دوستم انتظار دارم که به من دروغ نگوید یعنی صادق و یکرنگ باشد، با من خوشرو باشد، مهربان باشد، به من در درس‌هایم و مشکلاتم کمک کند، عیب من را آرام و در جای خلوت به من بگوید، هنگام عصبانیت خشم خود را فرو ببرد و بخشنده باشد.

حدس میزنی دوستت از تو چه انتظاری دارد؟

او از من انتظار دارد که من هم به او دروغ نگویم، هنگامی که سختی میکشد یا مشکلی دارد همراه او باشم و به او کمک کنم، هیچوقت عیب و مشکلاتش را پیش دیگران نگویم و سعی کنم که رفتار اشتباهش را درست کند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 80

دوستان شما چه ویژگی‌های خوبی درد؟ چهار ویژگی خوب دوستانت را بنویس.

  1. دروغ نمی‌گوید
  2. کمک می‌کنند
  3. خوشرو است
  4. عیب من را فقط به خودم می‌گوید.

آیا می‎‌دانی تمام این ویژگی‌ها که برای دوستت نوشتی، ویژگی‌های خودت هم هستند؟

بله

شاید بگویی من که بعضی از این ویژگی‌ها را ندارم! اما دیر یا زود شما هم دارای این ویژگی‌ها خواهید شد آیا می‌دانید چرا؟

چون اگر با کسی همنشین شویم رفته رفته اخلاق آن فرد و ویژگی‌های آن فرد را دریافت می‌کنیم و چون از طرف مقابل می‌خواهیم کاری را انجام دهد یا ویژگی داشته باشد خودمان هم آن را دوست داریم و به آن عمل می‌کنیم.

درباره این شعر با دوستان خود گفت و گو کن و معنای آن را در چند جمله بگو.

معنی: تو اول بگو با چه کسانی معاشرت کردی تا من بگویم رفتار و اخلاق تو چگونه است.

این شعر به تاثیر همنشین اشاره می‌کند.

 

دکمه بازگشت به بالا