جواب هدیه های آسمان چهارم صفحه 71 روشن‌ترین شب

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 71

چرا این درس، «روشن‌ترین شب» نام گرفته است؟

چون پیامبر در شب به پیامبری مبعوث شد و با آوردن قرآن دنیا را روشن کرد.

دکمه بازگشت به بالا